Realizace automatických závlah

Pro vlastní realizaci závlahových systémů je třeba zajistit odpovídající stavební připravenost - prostupy pro potrubní a kabelové vedení z objektu do prostoru určeného k závlaze, případně prostupy pod zpevněnými plochami (cestami).

U nově zakládaných zahrad musí být známa definitivní podoba zavlažované plochy. Proto je při řešení zahrad a parků nutná úzká spolupráce s projektantem zahradních a sadových úprav.

Jak to probíhá

  • Pokud instalujeme systém do již založené zahrady nebo parku, vždy respektujeme stávající stav výsadby.
  • Připojení závlahového systému na vodovodní řad je možné realizovat ve vodoměrné šachtě nebo ve sklepě objektu, kde je pak nutné zajistit prostup z objektu.
  • Potrubní vedení závlahového systému uložíme do úzkých drážek 20 - 30 cm pod zemí.
  • Při instalaci do udržovaného trávníku nejprve sloupneme travní drn, který je po skončení prací vrácen na své místo.
  • Postřikovače umístíme tak, aby jejich horní hrana přesně lícovala s terénem.

Doba trvání realizace

U zahrad pohybuje obvykle okolo 5 až 10 dnů, u větších ploch a při instalaci rozsáhlejších systémů to může být delší. Přibližnou délku realizace vždy konzultujeme. 

Máte zájem o automatickou závlahu "na klíč"? Kontaktujte nás.