Časté dotazy

Jak pracuje vertikutátor?

Všechny druhy jsou vybaveny ostrými noži, které odstraňují nežádoucí plsť z trávníku. Nože se zařezávají svisle do travního drnu, kde vytrhávají travní plst a mech z trávníku. Vertikutační nože musí mít těsný odstup, aby se vrstva plsti rozřezala a aby se odumřelé rostliny mohly z drnu odstranit. Díky vertikutačním nožům přesekáme i travní výběžky, a tím podporujeme růst nových výhonků. Po vertikutaci trávník lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch a nic již nebrání látkové výměně. Odstraněná plsť je vyhazována do koše (příslušenství vertikutátoru).

Co když prší nebo fouká velký vítr a zavlažování se zablokuje?

Při dešti se může průběh zavlažování automaticky zablokovat, pokud je k ovládací jednotce připojeno čidlo srážek nebo větru. U čidla srážek je zavlažovací cyklus obnoven až po odparu srážek. Větrné čidlo zase zajistí přerušení závlahy při větrných poryvech určité rychlosti. Uživatel může také provést jednorázové manuální spuštění či vypnutí celého systému i jeho části bez ohledu na počasí. Místo čidla srážek lze u bateriových systémů použít i čidlo zemní vlhkosti. Toto čidlo se často používá pro menší plochy a také u zavlažování v interiéru. Nevýhodou tohoto zařízení je skutečnost, že zaznamenává jen místní poměry v malém okolí čidla.

Jak dlouho mám zavlažovat?

Doba závlahy závisí od typů postřikovačů na příslušné sekci. U každé sekce tedy může být (a bývá) doba závlahy jiná. Doporučení o potřebné době závlahy vám poskytne instalační firma, která zná srážkové výšky jednotlivých postřikovačů při určitém sponu. Sami si to také můžete změřit, pokud si na ploše konkrétní sekce rozmístíte nádobky a za určitou časovou jednotku provozu závlahy odečtete množství dopadlé vody (srážkovou výšku). Obvyklá délka závlahy je při frekvenci zálivky 3x týdně u rozprašovacích postřikovačů 3-8 min /sekci, u rotačních postřikovačů 10-30 min /sekci, u kapkovacího potrubí 15-45 min /sekci. Vždy ale záleží na konkrétních podmínkách.

Co tvoří automatický závlahový systém (AZS)?

Závlahový systém je tvořen uceleným souborem mnoha komponentů. Mezi základní prvky patří postřikovače mnoha typů a provedení, plastové trubní podzemní rozvody z polyetylenu, elektromagnetické ventily, elektrorozvody, ventilové šachty, ovládací jednotky, dešťové senzory, filtrační zařízení a celá řada dalších regulačních armatur a ostatního příslušenství. Pokud zdrojem vody není vodovod, potom je nezbytnou součástí závlahového systému i čerpadlo nebo čerpací stanice.

Mohu si AZS připojit na 1/2“ kohoutek na fasádě?

Možné je téměř vše, rozhodně ale tento způsob připojení je velmi nevýhodný, nepraktický a cena za tento systém bude vyšší než u běžného připojení, které by u zahrady RD mělo být v blízkosti vodoměru na dimenzi cca 1“ a více.

Jak často sekat?

V hlavním období růstu květen - červen často dvakrát týdně, jinak jedenkrát týdně. Výška trávy po posekání by se měla pohybovat mezi 4-6 cm. Při sekání trávy se sběracím košem je výhodnější sekat častěji. Ozdobný trávník se seká více nakrátko cca 2,5-4 cm. Během období horka a sucha by se měl trávník nechávat o 1,5 cm vyšší, aby se zabránilo vysušení půdy. Pokud tráva poněkud přerostla, pak by jste neměli udělat tu chybu, že jej posekáte ihned na normální výšku. Nikdy nesekejte více než polovinu výšky trávy. Po několika dnech posekejte trávník znovu a tím zase dosáhnete jeho normální výšky. Také byste měli dbát na to, aby byl trávník sekán stále na stejnou výšku.

Jakou zvolit velikost nádrže u domácí vodárny?

Velikost tlakové nádoby se určuje dle spotřeby vody. Obecně platí, že k zásobování chat s jedním odběrným místem stačí 24 l, pro rodinný dům se třemi odběrnými místy (WC, koupelna, kuchyň) stačí 50 – 60 l. Pro rodinný dům 3 a více odběrných míst, např. pro jednu kuchyň, dvě koupelny, dvě WC by měla být nádoba 80 l a více.

Proč je vertikutace důležitá?

Jedním z nezbytných úkonů údržby trávníku je vertikutace. Slovo vertikutace pochází z angličtiny a znamená doslova vertikální řez (vertical cut). Odumřelé části rostlin, zbytky pokosené trávy, plevel a mech vytvoří během vegetace ve vašem trávníku nepropustnou vrstvu. Tato vrstva nazývaná travní plsť a může být i několik centimetrů silná. Zabraňuje pronikání vody a živin do půdy až ke kořenovému systému a zároveň brání výměně plynů. Vašemu trávníku hrozí udušení. Silná a nepropustná vrstva travní plsti zapříčiňuje mělké zakořenění trávníku – kořenový systém nezakoření do hloubky, ale rozrůstá se do plochy ve vrstvě travní plsti. Důsledkem toho trávník v suchých obdobích rychle vysychá, protože kořeny nedosáhnou na vláhu ve větší hloubce. Travní plsť také vytváří příznivé podmínky pro vznik plísňových a houbových onemocnění.

Je třeba závlahový systém zazimovat?

Zazimování je vhodné provádět u všech závlahových systémů bez rozdílu (hobby i profi). Žádné samovypouštěcí ventily nebo spádování potrubí nezajistí dokonalou ochranu systému před zamrznutím. I velmi malé množství může napáchat velkou škodu a i když třeba nedojde hned ke zjevnému poškození, životnost systému (jakéhokoliv) se může zkrátit. Zazimování většiny systémů je velice jednoduché a provádí se stlačeným vzduchem. Můžete si ho provádět sami nebo vám ho zajistí každá seriózní instalační firma.

Vyvarujte se základních chyb při vertikutaci

Velmi důležité je správně nastavit výšku nožů a to tak, abychom trávník nařízli maximálně do hloubky 2-3 mm, jinak by mohlo dojít k poškození kořenového systému samotných rostlin. Vertikutaci si musíme naplánovat v závislosti na počasí, a proto s vertikutátorem můžeme pracovat asi 2 dny po posledním dešti.

Jak si vybrat vhodný stroj?

Vybíráme podle velikosti plochy zahrady s ohledem na výkon stroje a šířku záběru. Na zahradu o rozloze 3 000m2 nepoužijeme vertikutátor s elektrickým pohonem o slabém výkonu se záběrem 30 cm. Pro větší zahrady je lepší použít výkonnější stroj se záběrem alespoň 75 cm. Jestliže nechcete investovat volné prostředky do vertikutátoru, který použijete dvakrát ročně, můžete se obrátit na specializované půjčovny se zahradní technikou, kde vám pomohou vybrat vhodný typ vertikutátoru.

Mohu si systém na jaře sám spustit?

Ano, není to nic složitého. Je třeba zkontrolovat čerpací stanici, filtr, všechny uzavírací armatury a ventily a vpustit vodu do systému. Poté zapnout a naprogramovat ovládací jednotku, vložit do ní záložní zdroj 9V a postupně lze začít spouštět všechny sekce. Také je žádoucí provést kontrolu všech trysek a ověřit si parametry dostřiku. Tento servis nabízejí všechny slušné instalační firmy.

Co se stane, dojde-li k výpadku proudu?

Celkem nic, pokud máte v jednotce záložní zdroj (v ceně do 100 Kč). Systém bude pouze po dobu výpadku proudu dočasně blokován a po obnovení dodávky proudu bude zase fungovat jako dříve.

Jak na správné sekání?

Důležitá zásada je, že nikdy nesmíte odstranit více než horní třetinu travního listu. Na jaře a na začátku léta, kdy trávník nejvíce roste, bude asi potřeba sekat jednou týdně. Během horkých měsíců se růst zpomaluje, a proto časté sekání není nutné.

Proč použít energeticky úsporná čerpadla?

Energeticky úsporná čerpadla fungují plně automaticky, přizpůsobí se potřebám topného systému (snížení nebo zvýšení otáček motoru) a mají motory moderní konstrukce, které mají až o 70 % menší spotřebu než klasická zastaralá čerpadla.

Jak probíhá závlaha?

Při zavlažování se výsuvné části postřikovačů tlakem vody vysunou nad trávník, kde zůstanou po celou dobu zavlažování. Poté se opět automaticky zasunou zpět pod povrch. Celá zavlažovaná plocha je rozdělena do několika logických částí (sekcí), ve kterých závlaha probíhá samostatně s možností odlišného režimu. Toto rozdělení je často nutné, ale i výhodné, z několika důvodů. Nutné proto, že zdroj vody nemusí být vždy dostatečný pro zavlažování celé plochy najednou všemi postřikovači a také čerpadlo nemusí být tak velké. Výhodou rozdělení je i to, že lze zavlažovat jednotlivé sekce kratší nebo delší dobu, vždy podle potřeby. Výhodné je to zejména při kombinaci různých sekcí s postřikovači odlišných typů. Na jedné sekci však různé postřikovače kombinovat nelze.

Jak na neupravený vzhled trávníku?

Jestliže váš trávník vypadá poněkud neupraveně, a to navzdory pravidelnému sekání a ošetřování, problém může být v tupých nožích žacího ústrojí. Namísto správného sekání nože listy trávy trhají a na trávě zůstává bělavý nádech, který během pár dní zhnědne. Rotační nože by měly být v ideálním případě broušeny jednou měsíčně.

Jaké je vhodné období vertikutace?

Vertikutace trávníku se provádí minimálně dvakrát do roka. První vertikutační období je na přelomu března a dubna, druhé období začíná koncem srpna a trvá až do konce září.

Jak na hnojení trávníku?

Zežloutlý trávník je zpravidla znamení nedostatku živin. Použijte speciální travní hnojivo s vysokým obsahem dusíku, protože tuto živinu trávník nejvíce potřebuje. Dusík ovlivňuje zelené zabarvení trávy. Hnojivo v nevhodném složení může snadno vést k přehnojení a spálení.

Pár užitečných rad a zkušeností s údržbou trávníku.

Je jaro, trávník se probouzí ze zimního spánku, a proto vám přinášíme pár užitečných rad a zkušeností s jeho údržbou. Z trávníku odstraníme všechno napadané nebo naváté listí a větve. Vertikutátorem prořežeme stávající drn do hloubky 3–5 mm. Tímto zásahem trávník provzdušníme, odstraníme mech a vznikající plsť. Pro sběr "vyčesané hmoty" můžeme použít travní sekačku. Žloutnoucí nebo hnědavý trávníkový porost je následek velkého utužení půdy nebo jejího přemokření či nevyhovujícího výživného stavu, někdy i působení houbových chorob. V důsledku toho musíme provést aerifikaci s následným rovnoměrným rozházením ostrého křemičitého písku cca 1000 g na 1 m2.

Hlavní zásady provedení vertikutace

Před provedením trávník posekáme na výšku 3-4 cm. Za normálních okolností nepřekračujeme hloubku vertikutace 2 - 3 mm. Po vertikutaci je vhodné trávník přihnojit. Na silně prořídlých plochách můžeme vertikutační nože nastavit hlouběji a do narušeného povrchu půdy provést dosev trávníku, spojený se zapískováním. Příliš častá vertikutace může způsobit více škody než užitku.

Kdy použít ponorné a kdy povrchové čerpadlo?

Obecně platí, že čerpadlo povrchové je schopno nasát z max. 8 m. Z tohoto důvodu se do 8 m sání používá čerpadlo povrchové (je možno použít i ponorné) a na větší hloubky se používá jen čerpadlo ponorné.

Kolik stojí AZS?

Cena systému je určena mnoha faktory. Nejvíce záleží na velikosti a tvaru zavlažované plochy; čím je plocha členitější, tím více je třeba postřikovačů. Záleží také na zdroji vody. Samozřejmě bude stát více systém, který jedním čerpadlem čerpá vodu z vrtu do jímky a druhým čerpadlem do samotného zavlažovacího systému než systém připojený na vodovodní řad. Cenu systému vztaženou např. na 1 m2 zavlažované plochy tedy nelze přesně určit. Partnerské instalační firmy společnosti IRIMON vám však bezplatně vypracují cenovou nabídku. Velmi orientačně ale počítejte s investicí, která se u běžných zahrad rodinných domů pohybuje v rozpětí od cca 30 – 80 000 Kč za kompletní dodávku na klíč. Co je ale běžná zahrada…? Než si zodpovíte zda je to moc nebo málo, uvědomte si, kolik vody a času můžete ušetřit a jaké pohodlí vám takový systém nabídne.

Kdy a jak často mám zavlažovat?

Průměrná týdenní potřeba vody pro kvalitní trávník je cca 25 – 40 l/m2. Pokud tedy doporučenou týdenní závlahovou dávku rozdělíme do 2-3 cyklů týdně (např. pondělí / středa / pátek), měli bychom jednorázově dodat vždy během jednoho zavlažovacího cyklu kolem 10 - 15 litrů na metr čtvereční. Ne méně, ne více. Nejefektivnější bude zálivka v časných ranních nebo pozdních večerních hodinách. Pokud to není nezbytné, nezavlažujte během dne.